Anunturi Generale|

Primăria com. Chirnogeni a publicat un anunț privind realizarea unei investiții necesare, respectiv producerea energiei electrice din surse regenerabile – CENTRALA EOLIANĂ.

INITIATOR: EOL SUD ENERGY SRL

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intenția de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL:  „Construire Centrala Electrica Eoliana in sudul judetului Constanta, construire statii de racordare, construire/reabilitare drumuri/platforme, construire linii electrice/cabluri pentru racord intern si racord la S.E.N.”

ADRESA: Centrala Electrica Eoliana (CEE) va fi amplasata in zona de sud a judetului Constanta, pe teritoriul comunelor Comana, Chirnogeni, Amzacea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: DAN CLAUDIA

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a documentației de urbanism

Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat la avizierul Primăriei si va fi disponibil la biroul Urbanism.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

– informare, consultare;

– transmitere a opiniilor/observațiilor;

– răspuns la opinii/observații sau alte cerințe.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut