Comunicate|

Data/Ora
Date(s) - 22/02/2023
Toată ziua

Categoria


Comuna Chirnogeni anunţă demararea proiectului
”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Chirnogeni,
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC,”

Nume beneficiar: UAT COMUNA CHIRNOGENI

UAT COMUNA CHIRNOGENI, în calitate de beneficiar, cu sediul în comuna Chirnogeni, str.Primăriei, nr.16Bis, județ Constanța, derulează proiectul Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Chirnogeni, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, în baza contractului de finanţare nr. 145619/22.12.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență.

Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Investiția permite achiziționarea de TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea managementului local, de exemplu: sisteme pentru siguranța în trafic, sisteme de monitorizare, sisteme de eficientizarea interacțiunii cu publicul, etc.

Obiectivele generale urmărite:

 • Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor fata de administrația publica locala
 • Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetățenii comunității
 • Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban
 • Creșterea calității serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora

Obiectivele specifice urmărite:

 • Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității
 • Încurajarea spiritului civic si a participării cetățenilor la actul de administrare
 • Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorității publice locale
 • Creșterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare
 • Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice și hybrid

Proiectul presupune achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft), ex:

 • Centru de monitorizare în timp real a situației din localitate proiectare și execuție
 • Sistem de monitorizare și siguranță a traficului
 • Extindere sistem Wi-Fi în spațiile publice
 • Dronă pentru inspecția zonelor sau situațiilor de risc
 • Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică
 • Funcționar public virtual
 • Sistem de înregistrare și emitere a documentelor
 • Platformă pentru comunicarea cu cetățenii
 • Sistem de planificare online
 • Plata online a impozitelor și taxelor
 • Ghișeu unic pentru mediul de afaceri
 • Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitalizare sau reconstrucție digitală
 • Informare și publicitate
 • Stații de încărcare autovehicule electrice

Locul de implementare: România, Judeţul Constanța, Comuna Chirnogeni

Valoarea totală a Proiectului

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile a Proiectului

Valoarea eligibilă din PNRR

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR

Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

2.195.407,53

2.195.407,53

1.844.880,28

350.527,25

292.900,65

Din care:

Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia 00-11.2)

1.598.745,28

303.761,60

0

Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia C10 11.3)

246.135,00

46.765,65

292.900,65

Perioada de implementare: 24 luni

Data începere proiect: 22.12.2022

Data finalizare proiect: 22.12.2024

Cod proiect: C10-I.1.2-1397

 

Date de contact: Manager de proiect:  ZGANCEA  MIHAELA  ELIZA

                               Telefon: 0751139972

                               E-mail: mihaela-eliza.zgancea@chirnogenict.onmicrosoft.com

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut