Comunicate, Evenimente|

Data/Ora
Date(s) - 12/10/2023
Toată ziua

Categoria


Comuna CHIRNOGENI anunţă demararea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei CHIRNOGENI, județ CONSTANȚA- Școala Gimnazială nr. 1 din comuna CHIRNOGENI”, cod F-PNRR-Dotari-2023-2379,”

Nume beneficiar: U.A.T.  COMUNA  CHIRNOGENI

U.A.T. COMUNA CHIRNOGENI, în calitate de beneficiar, cu sediul în localitatea Chirnogeni, derulează proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Chirnogeni, județ Constanța- Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Chirnogeni”, în baza contractului de finanţare nr. 875DOT/2023 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației.

Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Investiția permite achiziționarea de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei, cu respectarea caracteristicilor minime impuse de Normativele în vigoare și a ghidului de finanțare.

Obiectivele generale urmărite:

➢ Stimularea activităților de educație, dezvoltare și inovare, transfer și în nivelurile următoare (superioare) de învățământ;

➢ Creșterea atractivității sistemului educațional în mediul rural;

➢ Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare personală durabilă a capacității intelectuale a elevilor.

➢ De asemenea, creșterea competențelor poate fi un indiciu al creșterii actului educațional.

Obiectivele specifice urmărite:

  • Obiectivul proiectului nostru este de a dezvolta o educație duală centrată pe nevoile elevilor și aliniată la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ.
  • În ceea ce privește dotarea cu mobilier, obiectivele sunt:

(a)Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice;

(b) dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli.

Un alt obiectiv este reprezentat de protejarea mediului înconjurător. În acest sens, am avut în vedere stabilirea unor repere pentru a conștientiza consecințele schimbărilor climatice precum și a unui comportament prietenos cu mediul înconjurător și susținerea, prin intervențiile propuse, a dublei tranziții verde și digitală prin dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor și dezvoltarea unui ecosistem digital de educație.

Proiectul presupune achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft):

-display interactiv, suport pentru display interactiv, laptop – pentru cadru didactic, sistem de sunet, imprimantă multifuncțională, cameră videoconferință, scaner documente portabil, microfon ambiental videoconferință și alte echipamente specifice;

-catedră/masa profesorului și scaun; pupitre individuale cu scaune, pentru elevi, modulare și reglabile pe înălțime și alte echipamente specifice;

Locul de implementare: România, Judeţul CONSTANȚA, Comuna CHIRNOGENI

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut