NumărDataConținut
3229.07.2021privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 23
3129.07.2021privind darea în folosință gratuită către Școala Gimnazială nr. 1 Chirnogeni
3029.07.2021privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav
2929.07.2021privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Chirnogeni
2829.07.2021privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2021
2729.07.2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2021
2628.06.2021privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 23/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru anul fiscal 2021
2528.06.2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru anul fiscal 2022
2428.06.2021privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Chirnogeni
2328.05.2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la 28.05.2021
2228.05.2021privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unui teren intravilan ...
2122.04.2021privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2021
2022.04.2021privind alegerea președintelui de ședință
1922.04.2021privind privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
1822.04.2021privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Chirnogeni ...
1731.03.2021privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării unor active fixe corporale din patrimoniul comunei
1631.03.2021privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei pentru anul 2020
1531.03.2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru anul fiscal 2021
1431.03.2021privind declararea unui bun ca fiind de uz și de interes public local al comunei
1325.02.2021privind acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafață de teren de 10 mp în cadrul Proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII ÎN BANDĂ LARGĂ DE MARE VITEZĂ – U.A.T. CHIRNOGENI
1225.02.2021privind vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local
1127.01.2021privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Chirnogeni nr. 48/31.08.2015, Hotărârii Consiliului Local Chirnogeni nr. 55/30.10.2015 și Hotărârii Consiliului Local Chirnogeni nr. 25/31.03.2017
1027.01.2021privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, proprietate privată a comunei Chirnogeni în urma inventarierii anuale la 31.12.2020
0927.01.2021privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și de interes public local al comunei Chirnogeni, județul Constanța, actualizarea, modificarea și completarea inventarului domeniului public și privat la 31.12.2020
0827.01.2021privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
0727.01.2021privind reaprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA CHIRNOGENI, COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA”
0627.01.2021privind modificarea cuantumului burselor de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Chirnogeni, care se acordă în anul școlar 2020-2021, conform H.C.L nr. 52/26.11.2020
0527.01.2021privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chirnogeni care vor funcționa în anul școlar 2021-2022
0427.01.2021privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, conform Legii nr. 416/2001
0327.01.2021privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2020
0227.01.2021privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2020
0127.01.2021privind alegerea președintelui de ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut