NumărDataConținut
2330.05.2024privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Chirnogeni în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”
2230.04.2024privind alegerea președintelui de ședință
2130.04.2024privind darea în folosință gratuită a suprafetelor de teren din domeniul public și privat al UAT Chirnogeni, în vederea construirii și punerii în funcțiune a investițiilor din cadrul Proiectului “Etapizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”
2030.04.2024privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale, la nivelul comunei Chirnogeni, pentru anul fiscal 2025
1930.04.2024privind aprobarea situației financiare la data de 31.12.2023
1830.04.2024privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2024
1722.03.2024privind darea în folosință gratuită către agentul poștal a unui spațiu în suprafață de 11 mp în incinta Căminului Cultural Chirnogeni, aflat în proprietatea publică a comunei Chirnogeni, necesar pentru realizarea serviciului public de poștă
1622.03.2024privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe, proprietate privată a comunei Chirnogeni în vederea valorificării ulterioare
1522.03.2024privind aprobarea tipului de suport alimentar precum și modalitatea de distribuire a acestuia elevilor și preșcolarilor din comuna Chirnogeni în cadrul Programului Naţional “Masă Sănătoasă” derulat pe perioada desfășurării cursurilor școlare
1422.03.2024privind probarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chirnogeni la data de 22.03.2024
1322.03.2024privind probarea dezmembrării în trei loturi a imobilului Dispensar uman Chirnogeni, având număr cadastral 104666, domeniul public al comunei Chirnogeni
1222.03.2024privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința de Consiliu Local din data de 22 martie 2024
1128.02.2024privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chirnogeni la data de 28.02.2024
1028.02.2024privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Chirnogeni, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023
928.02.2024privind aprobarea unei facilități salariaților primăriei comunei Chirnogeni privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare pentru salariații primăriei comunei Chirnogeni
828.02.2024privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Chirnogeni
731.01.2024privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2023
631.01.2024privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chirnogeni pe anul 2024
531.01.2024privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirnogeni, județul Constanța și aprobarea cheltuielilor de transport
431.01.2024privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activităților desfășurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul civil
331.01.2024privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2023
231.01.2024privind alegerea președintelui de ședință
105.01.2024privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2023

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut