Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Chirnogeni – mandatul 2020 – 2024

1. AGAVRILOAEI CONSTANTIN – PSD – VICEPRIMAR
2. COJĂNEL NICOLAE – PNL
3. CUPEȘ GHEORGHE – PSD
4. MIRON ION – PSD
5. NASTA IONUŢ – PSD
6. OLTEANU LAURA – PNL
7. OLTENICEANU MARIN – PARTIDUL PRO ROMÂNIA
8. PEPENICĂ FLORIN – PSD
9. PÎRLIȚEANU COSMIN-EDUARD – PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
10. SIMIONESCU BENONE – PSD
11. TIFU GHEORGHE – PSD
12. TUDOSE NICOLAE-GHEORGHE – PNL
13. VLĂDUCEANU CARMEN – PSD

Comisiile de specialitate ale Consiliului local Chirnogeni:

COMISIA nr. 1: pentru agricultură, activități economico–financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:
1. AGAVRILOAEI CONSTANTIN (Partidul Social Democrat) – președinte
2. CUPEȘ GHEORGHE (Partidul Social Democrat)
3. PEPENICĂ FLORIN (Partidul Social Democrat)
4. NASTA IONUȚ (Partidul Social Democrat)
5. TUDOSE NICOLAE-GHEORGHE (Partidul Național Liberal) – secretar 

COMISIA nr. 2: pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii:
1. VLĂDUCEANU CARMEN (Partidul Social Democrat) – președinte
2. MIRON ION (Partidul Social Democrat)
3. TIFU GHEORGHE (Partidul Social Democrat)
4. OLTEANU LAURA (Partidul Național Liberal)
5. PÎRLIȚEANU COSMIN-EDUARD (Partidul Ecologist Român)- secretar

COMISIA nr. 3: pentru protecție mediu și turism, juridică și de disciplină:
1. SIMIONESCU BENONE (PSD) – președinte
2. OLTENICEANU MARIN (Partidul Pro România)
3. COJANEL NICOLAE (Partidul Național Liberal)- secretar

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut